servizos

Asistencia técnica e colaboración en traballos urbanísticos

Recogida de datos e traballo de campo
Documentos de información urbanística
Documentos de clasificación do solo
Documentos de Ordenación

Proxectos de edificación e rehabilitación

Anteproxecto
Proxecto Básico
Proxecto de Ejecución
Dirección de Obra

Asistencia técnica e colaboración proxectos de edificación

Levantamientos gráficos
Medicións
Delineación de planos
Redacción de memorias
Elaboración de orzamentos

Informes

Inspecciones técnicas de edificios (ITE)
Certificados de eficiencia enerxética

Proxectos de Interiorismo

Memorias de actividade
Proxectos de actividade
Proxectos de interiorismo