sober

Concurso público para a reforma da praza do concello de Sober


equipo
Juan Ramón Sánchez
Rocío Casasempere
Iago Valverde
Javier Vila
Santos Vila

cliente
Concello de Sober

estado
Proxecto de execución


memoria

Sober énchese de vida cando ten un lugar para o encontro. Tratamos de darlle un referente ás soberinas e aos soberinos: un punto de encontro. O concello proporcionounos un sitio, agora o traballo dos arquitectos será facelo lugar.
A nosa estratexia ten dúas frontes. Por unha banda buscamos unha imaxe recoñecida, unha identidade. Tanto para o veciño de Sober, como para o visitante. Pavimentos con cores que poden verse na terra, no barro cocido, e leste é a nosa homenaxe ás terras que tradicionalmente foron os espazos dos campos das feiras e as festas. Tratamos de lembrar cromáticamente os espazos tradicionais de reunión e comercio, pero proporcionando un firme que facilite o uso actual.
Por outra está pensada como un espazo de liberdade. Un plano horizontal sen obstáculos, sen máis límites que a imaxinación dun neno que poida xogar, como no patio da escola. O mobiliario urbano vai ser básico, o mínimo que garante a comodidade dos viandantes pero nunca poderán interromper ou forzar o uso da praza.