cobres

Rehabilitación da rectoral de Santa Cristina de Cobresequipo
Rocío Casasempere
Iago Valverde
Javier Vila
Santos Vila

cliente
Concello de Vilaboa. Pontevedra

estado
Anteproxecto


memoria
Partimos do estrito respecto á arquitectura tradicional. E Asumimos a ruína como punto de partida, ao admirar o magnífico traballo de cantería do edifico existente. A minuciosa labra da sabedoría dos artesáns da época recupérase, nas partes deterioradas, e incorpórase integramente á intervención.
O cambio de uso do edificio provoca que os espazos existentes, válidos para o uso de vivenda haxa que, teñan un déficit de luz natural que precisan as novas funcións. E iso é especialmente crítico na planta terrea, a planta baixa. Que só dispón de pequenos buratos.
Polo tanto a intervención está obrigada a buscar a luz do sol e metela o máis profundo posible no edificio. A novo tellado terá un lucernario que percorrerá o edificio de adiante a atrás. Un gran vidro situado no cumio do tellado, para evitar problemas de humidades. Este lucernario inundará de luz o primeiro andar. A dificultade reside en que parte de esa luz chegue a planta baixa para facer que a planta baixa teña unha luz natural suficiente. A clave do proxecto está en incorporar na planta primeira un novo lucernario, como un moble mais, que permite chegar a luz do sol ata a planta baixa. Todo este esforzo está xustificado porque a luz natural controlada é fundamental nun espazo de traballo, tanto polo aforro enerxético que supón, tanto en iluminación como en calefacción, como por canto mellora as condicións ambientais e mesmo o ánimo dos traballadores.
O cambio de uso do edificio provoca que os espazos existentes, válidos para o uso de vivenda haxa que, teñan un déficit de luz natural que precisan as novas funcións. E iso é especialmente crítico na planta terrea, a planta baixa. Que só dispón de pequenos buratos.
Sintetizando: proxectamos un lucernario ao longo da cuberta que introduce unha fervenza de luz no edificio, e un segundo lucernario que a canaliza cara os demais espazos. Para que todos estean regados de luz.