roquetas

Concurso de ideas do mercado de abastos de Roquetas de Marequipo

Rocío Casasempere
Juán Ramón Sánchez
Iago Valverde
Javier Vila
Santos Vila

cliente
Concello de Roquetas de Mar

estado
Anteproxecto


memoria

A estratexia consiste en empregar unha “cinta” composta polo anverso co mercado tradicional, e polo reverso, o novo mercado, con novos usos. Os espazos cóncavos estarán destinados ao mercado tradicional e os convexos serán o lugar do novo mercado, de confih guración flexible. Deste xeito sepáranse as funcións, da mesma maneira que o trazado definido xera un percorrido continuo, vinculando e relacionando todas as partes.
O trazado non é arbitrario, responde a unha lóxica de orde case urbana, de escala superior. Definimos unhas rúas-corredor destinadas a estruturar o mercado tradicional e un gran baleiro central. Esta cidade-mercado ten un referente na praza interior, o centro que se transformará no corazón da actuación. .